Tag Archives: Praca licencjacka historia muzyki

Kończysz studia i masz do napisania pracę dyplomową. Nie wiesz jak się do tego zabrać, a może po prostu nie masz czasu. Zdaj się na mnie! Napiszę dla Ciebie poprawną stylistycznie oraz spójną merytorycznie, gotową do druku pracę.

Moja oferta obejmuje konspekt do przedstawienia promotorowi, kompletną pracę, stały kontakt oraz bezpłatne poprawki. Przykładowa praca składa się z:

 • wstępu
 • zakończenia
 • spisu treści
 • części teoretycznej
 • części praktyczno-badawczej
 • przypisów
 • bibliografii
 • elementów graficznych z opisami

Niczego nie kopiuję, ani nie przepisuję, dlatego mogę zagwarantować niski poziom współczynników podobieństwa w programie antyplagiatowym. Korzystam z bogatej bibliografii oraz cennych dokumentów źródłowych, dzięki temu gwarantuję wysoką jakość i pełne zadowolenie.

Czas napisania pracy to około miesiąc. Nie musisz płacić z góry za całość, jak w innych serwisach. Płatności przewidziane są odpowiednio za każdy rozdział.

Zachęcam do wypełnienia formularza i zapoznania się ze szczegółami.

Aldona

Kilka moich realizacji

 • Bariery rozwoju gospodarczego Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Kongresowego, 80 stron.
 • Przeobrażenia polityczne i ekonomiczne Izraela po drugiej wojnie œświatowej, 70  stron.
 • Kariera wojskowa gen. Władysława Sikorskiego, 90 stron.
 • COP – jako próba interwencjonizmu państwowego w 20 leciu międzywojennym, 70 stron.
 • Przemiany w mentalności religijnej mieszkańców Ziem Polskich około roku 1000, 50 stron.
 • Rozwój kolei żelaznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych do 1914 r., 60 stron.
 • Problematyka społeczno-polityczna na łamach ‚Gazety Gdańskiej’ w latach 1936-1937, 75 stron.
 • Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 na łamach prasy radomskiej okresu międzywojennego, 60 stron.
 • Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich, 120 stron.
 • Powstanie Styczniowe w powiecie radomskim, 100 stron.
 • Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, teraźniejsza prawda, 90 stron.
 • Sejm PRL i Rada Państwa w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 95 stron.
 • Stalinowska polityka oświatowa w Polsce w latach 1945-1953, 80 stron.
 • Organizacja kościoła w czasach polskiej monarchii patrymonialnej, 70 stron.
 • Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego następstwa, 115 stron.
 • Administracja lokalna i samorząd w Galicji w dobie konstytucyjnej, 50 stron.
 • Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarność, 100 stron.